Ekonomická oblast

 
V oblasti ekonomické se jedná o tyto činnosti:
 
- zajištění zpracování přepisu zálohových plateb na plnění spojená

  s užíváním bytů; 

- zajištění vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené

  se správou společných částí domu a pozemku, dále zálohy na služby; 

- zajištění plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou

  společných částí domu a pozemku a záloh  na služby,  popř. evidenci

  dalších plateb, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány;   


- zpracování vyúčtování záloh za služby;

- zajištění upomínání pohledávek, na základě požadavku společenství připravuje

  prohlášení závazku, dohody  o splácení dluhu, vyúčtování sankce za prodlení;

 
- zpracování účetnictví, zpracovává účetní závěrku a přiznání k dani z příjmu
  právnických osob;
 
- poskytuje konzultace v ekonomické oblasti dle potřeby jednotlivých subjektů;
 
- zajištění zpracování mzdové agendy (dohody o provedení práce, odměny 
  zástupcům domu), včetně odvodů a jednání s orgány sociálního a zdravotního

  pojištění;