Kontakt

 
  ÚDOLÍ SBD Velké Meziříčí 
  Mlýnská 1213/2
  594 01 Velké Meziříčí
  IČO : 00050741

  E-mail : sbd.udoli@seznam.cz

 
  Předseda družstva: 6O3 145 666, 566 522 662
 
 
  Ekomonický úsek, evidence, nájem : 566 520 868
 
  Rozúčtování nákladů, pokladna :       566 522 786 
                                                       sbd.udoli@centrum.cz
 

Kontaktujte nás