Cena nabízených služeb:

 
 
Cena za komplexní správu pro rok 2021 činí 180 -230 Kč/měs./byt, včetně DPH.
 
 
 
Dále nabízené služby v oblasti organizační a právní

 

- zajišťování  schůzí SVJ, včetně zápisu do obchodního rejstříku 

- převody bytů 

- mimořádné vyúčtování  

- vyhotovení stanov  

- konzultace dalších oblastech vše dle platného ceníku

  Údolí SBD Velké Meziříčí