Oblast ekonomická


V oblasti ekonomické se jedná o tyto činnosti:
 
- zajištění zpracování přepisu zálohových plateb na plnění spojená

  s užíváním bytu;

- zajištění vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se
 
  správou společných částí domu a pozemku, popř. další, pokud jsou tyto přís-
 
  pěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány a dále pak zálohy na služby;
 
- zajištění plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných
 
  částí domu a pozemku a záloh na služby, popř. evidenci dalších plateb, které
 
   jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány;
 
- zpracování vyúčtování záloh za služby;
 
- zajištění upomínání pohledávek, na základě požadavku společenství připravuje
 
  prohlášení závazku, dohody o splácení dluhu, vyúčtování sankce za prodlení;
 
- zpracování účetnictví, zpracovává účetní závěrku a přiznání k dani z příjmu
 
  právnických osob;
 
- poskytuje konzultace v ekonomické oblasti dle potřeby jednotlivých subjektů;
 
- zajištění zpracování mzdové agendy (dohody o provedení práce, odměny 
 
  zástupcům domu), včetně odvodů a jednání s orgány sociálního a zdravotního
 
  pojištění;