Oblast organizační a právní

 
- sledování vývoje legislativy – automaticky přizpůsobuje tomuto
 
  vývoji správu a předkládá výboru (shromáždění) návrhy na změny;
 
- zajištění zpracování stanov, změny stanov (příp. jiných dokumentů)
 
  v souvislosti s legislativními změnami,
   
- zajištění prohlášení vlastníka, případné zpracování jeho změn;
 
- zajištění převodů bytů do osobního vlastnictví,
 
- zajištění svolání ustavující schůze shromáždění společenství vlastníků,
 
  včetně možného zajištění účasti notáře;
 
- zajištění provedení zápisu v rejstříku společenství, včetně provádění 
 
  případných změn;
 
- poskytuje konzultace týkající se činnosti SVJ;
 
- zajištění evidence jednotlivých vlastníků, včetně jejich změn;
 
- výpomoc při prodeji bytové jednotky, inzerce.