O nás

Vítejte na webu SBD Údolí Velké Meziříčí
 
ÚDOLÍ, stavební bytové družstvo Velké Meziříčí v současné době spravuje

zhruba 1 600 bytových jednotek vlastních a ve vlastnictví jiných právnických 

nebo fyzických osob.Objekty se nacház ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši,

Dolních Loučkách a v přilehlých okolních obcích.

 
Předmětem činnosti družstva je správa a údržba vlastního bytového fondu 
(činnost zajišťovaná pro své členy), pronájem vlastních nebytových prostor,
zpracování účetnictví a účetní poradenství.
 
Družstvo v rámci své podnikatelské činnosti provádí správu domů pro společen-
ství vlastníků s právní subjektivitou, vzniklá na domech, kde převedlo do vlast-
nictví byty svých členů, a dále pro právnické osoby – společenství vlastníků 
založená za účelem koupi domu v rámci privatizace bytového fondu, jakožto 
i vlastníkům bytů, kde tyto právnické osoby nevznikly (čtyřbytovky).
 
Tyto služby provádí družstvo na základě smlouvy o správě s právnickou osobou, 
popř. fyzickou osobou.
 
ÚDOLÍ SBD Velké Meziříčí
 
Mlýnská 1213/2
 
594 01 Velké Meziříčí
 
566 522 786
 
sbd.udoli @seznam.cz