Organizační struktura:

 
Družstvo vykonává správu domů na základě živnostenského listu vydaného 
MěÚ Velké Meziříčí pod č.j. Živ./22571/10/704/Ř, vydaného dne 7.6. 201O.


Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů.


V období mezi zasedáním shromáždění delegátů řídí družstvo

předseda družstva společně s představenstvem.

Veškerou činnost družstva  kontroluje nezávislý orgán - kontrolní komise.