Pracovní aparát družstva:

 
Družstvo disponuje týmem kvalifikovaných pracovníků členěných do dvou úseků :
   
 
1. Úsek předsedy, organizačně provozní :
                    - zajišťuje úkoly týkající se vedení družstva
                    - zajišťuje úkoly v oblasti technické
 
2. Úsek ekonomický :
                    - zajišťuje veškeré ekonomické agendy spojené s činností družstva
                       a jednotlivých společenství vlastníků

                     - evidence členů, nájmy

                     - rozúčtování nákladů (voda, otop),